Scouting  vind het contact met mensen over de hele wereld belanrijk. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor andere landen. Jeugd- en jongerenleden kunnen eens in de vier jaar deelnemen aan een groot internationaaln kamp, de Jamboree.

De thuisblijvers kunnen ieder jaar in october met behulp van zendamateurs en hun apparatuur via de ether en zelf via internet contact leggen met scouts over de hele wereld.

Hier moet nog komen:

       logo's en badges van de ruin 150 landen en gebieden die lid zijn van de wereldorganisaties.